od roku
1993


PŘÍJEM VZORKŮ K ANALÝZE

Příjem vzorků k analýze

Mineralogické analýzy močových konkrementů

Naše laboratoř se zabývá analýzou konkrementů vzniklých patologickou mineralizací organismů. Analýzu provádíme dvěma různými metodami - polarizační mikroskopií a infračervenou spektroskopií. Úhrada analýz je zabezpečena zdravotními pojišťovnami, se kterými máme přímé smlouvy.

Zasílání vzorků k analýze

Suchý a čistý konkrement dejte, prosím, do plastového obalu, ten bezpečně uzavřete a označte. S žádankou vložte do pevné dopisní obálky (s bublinkovou fólií) a pošlete jako dopis. Chcete-li doručení vzorku pojistit, můžete zásilku poslat doporučeně. Dle našich zkušeností to ale není nutné, pošta dochází dobře a do druhého dne. Osobně je možné vzorek doručit na příjem laboratoří AeskuLab k.s., Škrobárenská 502/1, 617 00 Brno. V případě dotazů nás kontaktujte na tel. číslech 603 876 599, 515 511 480 - 2.

Žádanky

Pro požadování analýz používejte tiskopis VZP "Poukaz na vyšetření/ ošetření". Pokud je pacient pojištěn u jiné pojišťovny než VZP, vyznačte její kód či zkratku v levém horním rohu. Nezapomeňte, prosím, IČP odesílajícího lékaře, jeho odbornost, jmenovku, podpis a plnou zpětnou adresu pro odeslání výsledku.

Formuláře žádanek ke stažení:
Pro lékaře
Pro veterináře

Vzorky posílejte poštou na adresu:
AeskuLab k.s., RNDr. Tamara Kořistková, Škrobárenská 502/1, 617 00 Brno

koristkova.tamara@aeskulab.cz Calculi 2004 by bb
Laboratoř Calculi je součástí skupiny AeskuLab.